Slider Bokse

Salgs- & leveringsbetingelser

AKA-DanBox. A/S

Alle leverancer fra AKA-DanBox A/S (i det følgende AKA-DanBox) sker i henhold til ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) med følgende ændringer:

Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse med mindre parterne skriftligt har aftalt andre betingelser.

Produktinformation

Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Levering

Leveringstid er normalt 14 dage - medmindre andet er aftalt. Den anførte leveringstid er med forbehold for mangel-frie og rettidige leverancer fra AKA-DanBox´ underleverandører samt i tilfælde af force majeure - jf. NL 92 pkt. 37.

Risikoovergang

Ab lager

Betalingsbetingelser

I henhold til ordrebekræftelse

Manglende betaling:

Betaler køberen ikke til aftalt tid tilskrives betalingen renter med 1,25 pct. pr. påbegyndt måned (dvs. pr. 30 dage).

Ejendomsforbehold

Produktet forbliver i AKA-DanBox´ ejendom, indtil den fulde betaling/købssum er erlagt.

Ansvar for mangler

AKA-DanBox er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet i overensstemmelse med NL 92 pkt. 22-34.
AKA-DanBox forpligtigelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at materialet er korrekt anvendt/monteret.
AKA-DanBox ansvar for mangler kan maksimalt beløbe sig til 15 % af den aftalte købesum - jf. NL 92 pkt. 31b.
AKA-DanBox har intet ansvar for mangler ud over det i NL 92 pkt. 22-34 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab - jf. NL 92 pkt. 35.

Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

Jf. NL 92 pkt. 36

Ansvarsfrihed (force majeure)

Jf. NL 92 pkt. 37-39.

Tvister (lovvalg)

Beløb (læs total købssum ekskl. moms) under 10.000 kr. afgøres ved domstolen i Esbjerg.
Beløb (læs total købssum ekskl. moms) på eller over 10.000 kr. afgøres ved voldgiftssag i København.
Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af denne aftale, skal behandles efter dansk lov.

For yderligere information vedr. NL92 kan den findes her eller fremsendes ved at ringe på tlf.: 76 98 52 00.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline